Nasza szkoła
Aktualności Historia szkoły Kalendarium Nasz patron Pracownicy szkoły Samorząd Uczniowski Baza dydaktyczna Dokumenty szkoły Galeria zdjęć
Dla rodziców
Nabór 2017/2018 Do pobrania Rada Rodziców Plany zajęć, godziny pracy Dziennik elektroniczny Podręczniki Zebrania i konsultacje
Kontakt
Mapka okolicy Ważne numery Napisz do nas
Poza lekcjami
Biblioteka i czytelnia Świetlica szkolna Konkursy Koła zainteresowań Gimnastyka korekcyjna Zajęcia integracyjne PCK TPD
Sukcesy
Najlepsi uczniowie Wyniki konkursów Prace literackie Osiągnięcia sportowe Prezentacje multimedialne
Statystyka
Osób on-line: 56
Wakacje już za: 123 dni.
Twoje IP: 54.227.48.147
 
 
 
Pracownicy szkoły 2016/2017
imię i nazwisko wychowawca klasy zajęcia programowe zajęcia dodatkowe sala
mgr Małgorzata
Jasionowicz
dyrektor szkoły zajęcia komputerowe    
mgr Barbara
Kraszewska
z-ca dyr. szkoły przyroda, wychowanie do życia w rodzinie    
Sławomir
Chmiel
5 c muzyka, zajęcia komputerowe oprawa muzyczna imprez szkolnych, archiwizacja zdjęć, administrator dziennika elektronicznego 11, 8
mgr Katarzyna
Chrobok
  religia katolicka opieka nad gablotką Patrona i salą patrona, organizacja międzyszkolnego konkursu o JPII, przewodnicząca zespołu ds. działań związanych z postacią Patrona Szkoły 19
mgr Daria
Cimała
2 c edukacja wczesnoszkolna, logopeda opieka nad miejscami wypoczynku 1p 2, 31
mgr Iwona
Czakon-Kobus
2 d edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizacja rajdów szkolnych, prowadzenie sklepiku, dokumentacja fotograficzna życia szkoły kl. I-III 4
mgr Katarzyna
Czujak
  religia katolicka organizacja międzyszkolnego konkursu JPII, przewodnicząca zespołu ds. akcji "Pola Nadziei" 25
mgr Bożena
Dedio
5 b matematyka konkurs BRD, prowadzenie sklepiku szkolnego, przewodnicząca zespołu charytatywnego, konkurs matematyczny "Oxford", "Kangur", przewodnicząca analizy sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w kl. 4-6 13
mgr Natalia
Gabryś
historia izba regionalna, przygotowanie uczniów do międzyszkolnego konkursu wiedzy o Skoczowie 15
mgr Beata
Gaś
3 a edukacja wczesnoszkolna, technika komisja rekrutacyjna, karta rowerowa
mgr Joanna
Jaworska
biblioteka podręczniki MEN , zakup książek do biblioteki, zakup książek na nagrody, organizacja kiermaszy książek, opieka nad akcją "cała trójka czyta dzieciom", koordynator Narodowego Programu Czytelnictwa  
mgr Joanna
Kołodziejczyk
2 a edukacja wczesnoszkolna, etyka opieka nad miejscami wypoczynku 2p, przewodnicząca ds. ewaluacji programu profilaktyki 7
mgr Teresa
Koniewska
3 b edukacja wczesnoszkolna komisja uchwał i wniosków, przewodnicząca zespołu ds. nowelizacji statutu 1
mgr Katarzyna
Kozieł
2 b edukacja wczesnoszkolna przewodnicząca zespołu ds. analizy sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w kl. 1-3, kino, teatr kl. 1-3 6
mgr Agnieszka
Krysta
5 a język polski protokoły, notatki do prasy, kino i teatr kl. 4-6 14
mgr Daria Kur 1 a edukacja wczesnoszkolna prowadzenie kroniki szkolnej, przewodnicząca zespołu ds. koncepcji pracy szkoły 5
mgr Sylwia
Kwas
2 e edukacja wczesnoszkolna, plastyka oprawa plastyczna imprez szkolnych, komisja stypendialna, przewodnicząca zespołu ds. opracowania narzędzi i zmian w WZO, przewodnicząca zespołu artystycznego 3
mgr Jolanta
Kwaśny
nauczyciel świetlicy wystrój świetlicy i przewiązki, opieka nad zielonym terenem przy świetlicy  
Izabela
Machej
język mniejszości niemieckiej opieka nad korytarzem III p. 9
mgr Joanna
Machej
edukacja wczesnoszkolna, język angielski
klas 1-3
opieka nad pokojem nauczycielskim 11
mgr Dorota
Maciejewska
6 c język polski, pedagog komisja uchwał i wniosków, koordynator ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej 15
mgr Lucyna
Michenko
matematyka, technika archiwizacja zdjęć, karta rowerowa, koordynator strony www 8
mgr Lidia
Niepokojczycka
pedagog szkolny zajęcia rewalidacyjne, komisja uchwał i wniosków, wyprawka szkolna i stypendia, organizacja prelekcji i szkoleń dla rodziców, uczniów i nauczycieli, przewodnicząca ds. realizacji rządowego programu wychowania "Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz "Bezpieczna+", przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji programu profilaktyki, komisja rekrutacyjna 35
mgr Elżbieta
Olenycz
6 a język angielski dokumentacja fotograficzna życia szkoły klas 4-6, FOX, organizacja międzyszkolnego konkursu z j. angielskiego, samorząd szkolny, przygotowanie uczniów do międzyszkolnego konkursu o JP II, 12
mgr Aleksandra
Para
6 b przyroda opiekun PCK, przewodnicząca zespołu matemat.- przyrodn. 10
mgr Piotr
Piotrowski
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna poczet sztandarowy, przygotowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez sportowych, organizacja międzyszkolnego konkursu szachowego o puchar Dyrektora Szkoły, opieka nad aulą, salki i gabinet wf, boisko szkolne, przewodniczący zespołu ds. ewaluacji 11
mgr Korneliusz
Rakus
4 c wychowanie fizyczne organizacja rajdów, przygotowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, salki i gabinet wf, aula, boisko szkolne 16
mgr Izabela
Steciuk
5 b język polski protokoły, przewodnicząca ds. ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, przewodnicząca zespołu przedmiotów humanistycznych 9
mgr Kalina
Stefaniak
2 d edukacja wczesnoszkolna, logopeda przewodnicząca zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej, organizacja międzyszkolnego konkursu "pięknego czytania", przewodnicząca zespołu ds. diagnoz pedagogicznych 4 i 32
mgr Halina
Uglorz
religia ewangelicka, nauczyciel świetlicy wystrój przewiązki i świetlicy, dekoracje okolicznościowe, kartki świąteczne 4/5
mgr Renata
Wróblewska
2 c edukacja wczesnoszkolna opieka nad pokojem nauczycielskim 7
mgr Katarzyna
Zgoda
mgr Łukasz
Zgoda
6 a wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna układanie planu lekcji i dyżurów, administrator dziennika elektronicznego, opiekun RSU, przygotowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, salki i gabinet wf, aula, boisko szkolne 9
Toras © 2006-2017. Created by TORAS. Wszelkie prawa zastrzeżone.